Bilingual eğitim programı ile İzmir’in yabancı dilde öncü okullarından olan Eraslan Okulu, Emakin BPM ile kurumsal dijitalleşme sürecine başladı.

Öncü bir okul olmak için “inovatif” olmayı savunan Eraslan’da idari süreçler Emakin BPM’de tasarlanıp-onaylanmaya ve arşivlenmeye başlandı.

İlk aşamada İnsan Kaynakları süreçlerini Emakin’de geliştiren Eraslan Okulu, bu sayede kişilerin izin başvurularını ilgili yöneticilerine otomatik olarak gönderiyor ve yıllık izin gibi adımları dijital ortamda takip edebiliyor. Ulaşım, gıda ve bilgi teknolojileri alanlarında da Emakin süreçlerini kullanan Eraslan Okulu, zamanla operasyonel süreçlerini büyük ölçüde dijitalleştirerek iş gücü verimliliği ve kurumsal hafıza alanlarında da öncü olmayı hedefliyor.