İş Süreçlerinde Organizasyon Şemasının Gücünü Biliyor musunuz?

Organizasyonun tanımına baktığımızda; bir amacı olan birden fazla kişiden oluşan kurum, dernek ya da kuruluşa deniyor. Tanımı biraz daha genişlettiğimizde; bir hedefi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, farklı sorumluluk ve rollere sahip üyelerden oluşan, kendi içinde alt ve üst gruplara ayrılan, yönetim yapısına sahip, çevreden etkilenen ve etkileyen yapıyı ifade ediyor.

Organizasyon tanımı yapıldıktan sonra organizasyon şeması ile yapının görsel hale getirilmesi çok önemli. Günümüzde birçok şirket organizasyon şemasına önem vermiyor. Bazıları bunu hiç oluşturmuyor ya da sadece bir kereliğine mahsus oluşturuluyor ama sonra gerekli güncellemeler yapılmadan kalıyor.

Organizasyon şeması, üst yönetimden başlayarak hangi departmanda hangi pozisyonda kimin hangi yöneticiye bağlı çalıştığını gösteren şemadır. Şirket içerisindeki tüm hiyerarşi şema ile ifade edilir.

Emakin BPM, organizasyon şemasının şirket için bütünleştirici özelliğinin önemini ve gerekliliğini fark ederek, kısa sürede tasarım yapmanızı sağlar. Bu nedenle Emakin BPM organizasyon veritabanı tasarımı ile her şirket kendisine özel organizasyon şemasını kolayca oluşturabilmekte ve kullanabilmektedir.

Öncelikle farklı şirket şablonu seçenekleri ile seçilen şablon içerisindeki yapı otomatik olarak tasarım ekranına gelir. İçerisindeki departman ve pozisyonlar size fikir verir. İstediğiniz şekilde üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Emakin BPM’de yapılan organizasyon veritabanı tasarımı ile hem dikey hem de yatay olarak tüm hiyerarşiyi tek bakışta görebilirsiniz.

Emakin BPM’de her bir süreç bazında rol ve organizasyon şemasına istinaden işler dağıtılır. Süreçler devam ederken işleyiş ve rol problemleri tespit edilir. Eksik, yetersiz ve yanlış işleyişler de rol değişiklikleri yapılır ve gerektiğinde organizasyon şeması güncellenir.

Emakin BPM ile organizasyon şeması şirket yaşamı içerisinde canlılığını korur. Sürükle bırak özelliği ile departman, pozisyon ve kişilerin yerleri kolayca değiştirilebilir ve her değişiklik sonunda şemanın son durumu kaydetme işlemine gerek kalmadan, anlık olarak görünür.

Emakin BPM’de her bir kullanıcı, şirket içerisindeki yerini organizasyon şemasında görebilir ve çıktı alabilir. Kullanıcı dostu arayüzü, renkli kutular ve avatar resmi ekleme özelliği ile tüm çalışanların anlayacağı ve dikkatini çekeceği bir yapı sunar.

Merve Karakuş
Ürün Mühendisi