Borusan EnBW Enerji – Emakin (Süreç Yönetimi) Projesi Başladı.

Borusan EnBW Enerji, Emakin BPM (İş Süreçleri Yönetimi) projesi ilk faz süreçleri canlıya geçti.

Borusan EnBW Enerji, iş süreçleri yönetimi (BPM) yazılımı konusunda yaptığı saha ziyaretleri, grup benchmarkları ve entegrasyon testleri neticesinde BPM uygulaması olarak 6Kare firmasının süreç yönetimi yazılımı EMAKİN‘i seçme kararı aldı. 

Borusan EnBW Enerji’deki iş süreçleri, dijital dönüşüm kapsamında fazlar halinde Emakin platformunda yönetilecek. Böylece bir yandan iş süreçleri daha verimli ve ölçülebilir hale gelirken diğer yandan zaman ve enerji tasarrufu ile maksimum verimlilik sağlanacak. Bu doğrultuda ilk fazda e-İmzalı Banka Ödeme Talimatı Süreci, Resmi Evrak Süreci ve e-Tebligat (UETS) süreçleri canlıya alındı.

Borusan EnBW Enerji, tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyü ile rüzgâr enerjisi üretiminde Türkiye’de lider olmayı hedefliyor. Yatırım ve işletme süreçlerinde verimlilik ile doğal ve sosyal çevreye uyumu odağına yerleştiren Borusan EnBW Enerji, elektrik satış ve ticaretinde de öncü rol üstleniyor.