BPM Pazar Büyüklüğünün 2024 Yılında 23.04 Milyar Dolara Ulaşacağı Tahmin Ediliyor

Grand View Research, Inc. tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, küresel iş süreci yönetimi (BPM) pazarının 2024 yılına kadar 23.04 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Büyüme, üretkenlik de dahil olmak üzere BPM çözümleri tarafından sunulan kullanım kolaylığı, esneklik ve müşteriler için bekleme süresinde azalma fayda etkisini arttırıyor. Organizasyonların kilit noktalarına yönelik artan entegrasyon ihtiyacı önümüzdeki sekiz yıl boyunca BPM uygulamalarına olan talebi arttırması beklenmektedir. İş süreçleri yönetim yazılımları, özellikle BT, telekom ve sağlık hizmetleri sektörlerinde olmak üzere çeşitli uygulama alanlarında önemli rol almaktadır. Bunun nedeninin, süreçlerin yaşam döngüsü içerisinde sürekli izlenebilmesi olarak öngürülmüştür. 

İş süreçlerini yeniden yapılandıran kuruluşların BPM yazılımını benimseme olasılığı yüksek.

Yapılan araştırmalardan elde edilen önemli bulgulara istinaden aşağıdaki öneriler sunulmuştur:

Süreç modelleme ve otomasyon çözümü segmenti, 2015 yılında gelir açısından BPM pazarına egemen oldu. Bu, hem imalat hem de hizmet endüstrisinde artan süreç iyileştirme ihtiyacına bağlanıyor.

BPM çözümlerinin yatak yönetimi ve hasta takibi de dahil olmak üzere hastane yönetim sistemindeki kullanımlarının sağlık sektöründeki büyümeyi destekleyen temel faktör olması beklenmektedir.

Bulut tabanlı BPM çözümlerinin, çok düşük bir maliyetle sunulan ölçeklenebilirlik gibi özellikleri nedeniyle KOBİ’ler arasında yüksek bir kabul görmesi beklenmektedir. Bulut tabanlı BPaaS sağlayıcılarının, hastanelerin ve ilaçların artan BT harcamaları nedeniyle, sağlık sektörünü hedeflemesi bekleniyor.

Büyük işletmeler, 2015 yılında toplam pazar gelir payının% 60’ından fazlasını oluşturan endüstriyi domine etti. Büyük pay öncelikle işletmenin operasyonel verimliliği artırmak için merkezi işlevsellik oluşturma odağında yönlendiriliyor.

Kuzey Amerika, 2015 yılında% 30’dan fazla payla sektöre hâkim oldu. Bu, başta hükümet ve BFSI sektörlerinde olmak üzere erken benimsenmesi ile ilişkilendiriliyor. Asya Pasifik’in büyük ölçekli sanayileşme ve Hindistan, Çin ve ASEAN bölgesinde birkaç girişimin ortaya çıkması nedeniyle önemli bir büyümeye tanıklık etmesi bekleniyor.

Grand View Research, küresel İş Süreçleri Yönetimi (BPM) pazarını çözüm, uygulama, dağıtım, son kullanıcı ve bölge bazında segmentlere ayırmıştır:

BPM Çözüm Görünümü (Milyon ABD Doları; 2014-2024)

 • Otomasyon
 • Süreç Modelleme
 • İçerik ve Belge Yönetimi
 • İzleme ve Optimizasyon 
 • Bütünleşme
 • Diğerleri

BPM Uygulama Görünümü (Milyon ABD Doları; 2014-2024) 

 • BFSI
 • BT ve Telekom
 • Perakende
 • İmalat 
 • Sağlık hizmeti 
 • Hükümet ve Savunma 
 • Diğerleri

BPM Dağıtım Görünümü (Milyon ABD Doları; 2014-2024)

 • Bulut tabanlı
 • Şirket İçi

BPM Son Kullanıcı Görünümü (Milyon ABD Doları; 2014-2024)

 • KOBİ’ler
 • Büyük Kuruluş

Kaynak: https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-business-process-management-bpm-market

Merve Karakuş