BPM, Entegrasyon ve Değişim!

Gelişen ve değişen dünyada ERP ve standart uygulamalar şirketlerin hareket kabileyetini gittikçe kısıtlıyor. Dijitalleşmenin öneminin gittikçe arttığı son 10 yılda değişime uyum sağlama en önemli yetenek diyebiliriz. ERP gibi uygulamalar kendi alanlarındaki ihtiyaçlar için rahatça çözüm üretebiliyorlar, ancak konu başka sistemlerle veri alışverişine gelince tökezleme başlıyor.

Mevcutta yaşanan şu; sirketler aynı veriyi farklı sistemlere tekrar tekrar kaydederken, uzun zamanda daha az iş ile hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar.

Şirketlerin mevcut uygulama/sistemlerini konuşturabilmek için “entegrasyon”, olmazsa olmaz ihtiyaçları haline gelmiş durumda.

Tabi ki entegrasyon için web servis ve web servis ile konuşmayı kabul eden sistemler gerekiyor. İşte bu noktada BPMS uygulamaları, sistemler arası veri/alışveriş trafiğini yönetebilecek en iyi uygulamalar olduklarını ispatlamış durumdalar.

BPMS uygulaması ve diğer sistemler arasında, veri paylaşım yapısına göre geliştirilmiş bir web servis bulunuyor. Web servise SOAP ya da Rest API yöntemlerinden birisi ile entegre olunuyor. Sonrasında veri alanları veya dosyalar karşılıklı olarak alınıp gönderiliyor.

BPMS uygulamaları arka planda sistemler arası veri/alışveriş trafiğini yönetebileceği gibi kendi içinde süreçte başlatabiliyor. Başlayan süreçlerin sonunda başka bir sisteme veri de aktarılıyor.

Kısacası hızlanan dünyada ve büyüyen global pazarda, entegrasyon olmadan işlerinizi yürütmeniz ve bu hızı yakalayıp iş üretmeniz imkansız. Değişime ayak uydurun, ayakta kalın!

Ürün Mühendisi
Merve Karakuş