Bağlarımızı Güçlendiriyoruz

2 yıldır proje ortaklığı yürüttüğümüz Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ile yeni bir sürece imza attık. EGM artık UETS ve KEP süreçlerini de Emakin üzerinden yürütecek.

Emakin UETS (Ulusal Elektronik Tebligat)uygulaması ile tebligatlarınızı arşivleyebilir, geriye dönük tarama yapabilir, cevaplanması gereken tebligatları ilgili kişilere otomatik olarak yönlendirebilirsiniz.

Islak imzaya gerek kalmaksızın kurum imza yetkilileriniz tarafından tebligatların sistem üzerinden elektronik imza ile imzalanmasını sağlayarak yaşanan zaman kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

Resmi kanaldan iletilen tüm iletilerinizi tek bir ortamda arşivleyerek her an geçmiş yazışmalarınıza erişebilirsiniz.

Takip edilecek e-tebligatlar için kullanıcılara görevler atayabilir, belirli zamanlarda hatırlatıcılar göndererek ilgili tebligatların unutulmasının ve cevap verilme süresinin geçmesinin önüne  geçebilirsiniz.

Kayıtlı E-Posya (KEP) alt yapısını kullanarak yazışmalarınızı Emakin platfomu üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yaparak posta yoluyla yaşanan gecikme başta olmak üzere bir çok problemden kurtulurken zaman ve maliyet avantajı elde edebilirsiniz.

Emakin kağıt kullanımızı ortadan kaldırırken, KEP’in sağladığı güvenli belge paylaşımı ile kurduğunuz iletişimi güvenli hale getirir.

E-posta yetkilileri kendi erişim bilgilerini kendileri tanımlayıp sisteme kaydeder. Bu bilgilerin sistem yöneticisine bildirilmesi gerekmez. Şifreler veritabanında kriptolanarak saklanır.

Böylece ilgili yazışmaları sadece görmesi gereken kişiler görür, Emakin size ve gizlilik ilkenizi korur.

Tagged with: