Hakkımızda

Şirketimiz

6Kare, sektörlerinin önde gelen şirketlerine Finans, Üretim, Hukuk, İK ve Operasyonel gibi alanlarda yazılım çözümleri üreten global bir şirkettir. İrlanda ve Istanbul ofislerimizdeki yaratıcı, genç ve dinamik ekiplerimizle, inovasyon ve büyüme yoluyla değer yaratmayı, niteliklerimizi geliştirmeyi ve aynı zamanda da iş süreçlerini basitleştirmeyi amaçlıyoruz.

Bugün, dünün hayallerini hayata geçiriyor, gücümüzü çalışkan ve yaratıcı ekibimizden alıyoruz. Sürdürülebilirlik, müşterilerimiz ve çözüm ortaklarımız için olduğu kadar, şirketimiz ve ekibimizin de temel prensiplerinden biridir. Bir şirket olarak değer yaratabilme yeteneğimiz, sürdürülebilirlik ilkemize dayanıyor. Nitekim bugüne kadar çeşitli projelerde elde ettiğimiz başarılarla bunu gururla kanıtladık.

6Kare olarak bizler, uluslararası alanda stratejik topluluklar geliştiriyor ve dünya genelindeki önemli pazarlarda kayda değer bir varlık gösteriyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız

6 Kare Bilgi Teknolojileri, iş sürekliliği ile ilgili tüm riskleri ve kendi bilişsel varlıklarını aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yönetmeyi amaçlar:

 • ISO/IEC 27001 standartlarına uygun Bilgi Güvenliği Yentim Sistemi kurmak ve yürütmek,
 • Bilgi güvenliği ve gizliliğini sağlayan tüm düzenleme ve kurallara tam uyum,
 • Bilgi güvenliğinini tehdit edebilecek olası tüm riskleri yönetmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını geliştirmek amacıyla hem teknik hem de sosyal yetkinlikleri arttıracak gerekli tüm etkinlikleri gerçekleştirmek,
 • Yazılım geliştirme sektöründe Bilgi Güvenliği temeli bakımından kurumsal ve Ar-Ge kaynağı modeli oluşturmak.

Bu ilkeler doğrultusunda;

 • Bilgi güvenliği süreçleri ile ilgili güvenlik ihtiyaçları, riskler, tehlikeler ve zafiyetleri tanımlamayı, değerlendirmeyi ve gerekli yönetim sistemini kurmayı,
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymayı, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmeyi ve uygulamayı, teknolojik beklentileri ve gelişmeleri sürekli gözden geçirerek riskleri takip etmeyi,
 • Faaliyet alanımızdaki ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal mevzuata ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelere uyum sağlamayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik üzerindeki risklerinin farkında olmayı ve bu riskleri değerlendirerek yönetmeyi,
 • Bilgi Güvenliği risklerini en aza indirgemek için, kullanıcıların ve çalışanların bilgi güvenliği ile ilgili farkındalığını arttırmayı, sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamayı,
 • Süreçlerde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmeyi, iş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz.